piątek, 21 grudnia 2012

teskt, tekst, teskt, tekst, teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,
teskt, tekst, teskt, tekst, teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,
teskt, tekst, teskt, tekst, teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,
teskt, tekst, teskt, tekst, teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,
teskt, tekst, teskt, tekst, teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,
teskt, tekst, teskt, tekst, teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,teskt, tekst,

szkoła blog


to co piszesz - widzisz

środa, 19 grudnia 2012

Streszczenie "Transatlantyku"


 Streszczenie "Transatlantyku"

Historia powieści zaczyna się w przededniu II wojny światowej w argentyńskim Buenos Aires. Do tamtejszej polonii dochodzą pogłoski o mającej się rozpocząć walkach. Wszyscy rodacy chcą wrócić do Ojczyzny. Jedynie główny bohater chce pozostać na miejscu. Streszczenie Transatlantyku pokazuje krótki okres przed wybuchem wojny, a także jej początek. Obrazuje zachowanie naszego bohatera, którym jest sam Witold Gombrowicz. To właśnie w tej powieści autor pokazuje swoje wątpliwości. Streszczenie Transatlantyku w jasny i przystępny sposób przybliża nam postać argentyńskiej polonii i jej jednego, wybitnego wyjątku. Dowiemy się z niego postaw Polaków, dla których powrót do Ojczyzny nadal pozostaje w sferze marzeń bliższych bądź dalszych spełnienia. Akcentuje na trudy upodobnienia Argentyny do dawnej Polski. Opracowanie Transatlantyku zwraca również uwagę na pielęgnowanie tradycyjnych zachowań tamtejszej polonii.